Спазваме принципа на двустранно анонимно рецензиране.

Рецензентите отразяват мнението си за даден ръкопис в структуриран формат, като попълват Рецензентска карта.

Когато оценяват статии за Научните трудове, от рецензентите се очаква да се придържат към Политиката относно рецензирането и към Насоките за етично поведение при рецензиране на COPE. Настоятелно препоръчваме също така да правят справка със Стандарта за оформяне на статиите.