В желанието си да бъде безупречно във всички аспекти и да популяризира високи академични стандарти за публикуване Научни трудове – Филология стриктно се придържа към най-добрите практики и норми за етично поведение: Етично поведение при публикуване на Elsevier, Ресурси за етично поведение при публикуване (PERK) за редактори на Elsevier, насоките, предоставени от Консултативния съвет за подбор на съдържание на Scopus (CSAB), както и основните принципи, разработвани от COPE (Комитета за етично публикуване). 

            Етичните норми на публикуване, разработени за Научните трудове, отразяват нашата мисия, ценностна система, политики и професионалното поведение на редакционния екип относно цялостния процес на публикуване. Изключително важно е всички участващи в процеса (автори, редактори, рецензенти, издатели) да се придържат към очертаните етични стандарти.

            Основните принципи на нашите етични норми за публикуване са:

  • Професионално поведение, отговорност и отдаденост
  • Уважение към равнопоставеността, различията, честта, ценността и правото на поверителност на всички индивиди
  • Обективност
  • Прозрачност
  • Интегритет
  • Конфиденциалност