Научни трудове – Филология е издание с диамантен/платинен отворен достъп.

Според официалната дефиниция за отворен достъп, предоставена в Декларацията на Будапещенската инициатива за свободен достъп (BOAI) , публикуваните материали са свободно достъпни в интернет. В допълнение към това диамантеният (наричан още платинен) достъп, който предлага изданието, осигурява обработка и публикуване на статиите без парично заплащане от страна на авторите.  

Авторски права и лицензиране на съдържанието

Изданието следва наредбите на Закона за авторските права в ЕС и се публикува при условията на международния обществен лиценз CC BY-NC (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0). Според него всички статии са свободно достъпни за четене, изтегляне и споделяне за некомерсиални цели в научни изследвания и образование при условие, че са коректно цитирани.

Авторски права

Авторите запазват правата върху текста си и предоставят на изданието първото право за публикуването му. Изданието не е отговорно за възможни следващи използвания на статията. Ако трето лице иска да използва за комерсиални цели дадена публикувана в изданието статия, следва да бъде получено разрешение от автора.