Имената и имейл адресите, въведени в сайта на Научните трудове, се използват само за посочените цели на изданието и не се споделят с трети лица по никакви други причини.

Личните данни се обработват на база на ‘съгласие’ според законодателство на ЕС, член 6 (1) (а) от общия регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.