Научни трудове – Филология
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Ректорат
Филологически факултет Деканат, каб. 325

ул. „Цар Асен“ 24 Пловдив 4000 България
Имейл: ntffpu@uni-plovdiv.bg