Научните трудове на ПУ – Филология е основното издание на Филологическия факултет на Пловдивския университет, което публикува рецензирани академични изследвания. То е двустранно анонимно и с платинен/диамантен отворен достъп. Излиза ежегодно през октомври в печатна и електронна версия с финансовата подкрепа на Филологическия факултет.Изданието обхваща структурни, функционални, прагматични, социалогически и когнитивни аспекти в изучаването на езика, литературата и културата, включително широк спектър от интердисциплинарна проблематика. Публикуваните статии се представят като доклади на ежегодната международна конференция на Филологическия факултет „Паисиеви четения“, която е посветена на патрона на университета – Паисий Хилендарски, и обикновено се провежда през октомври или ноември. Освен научни статии изданието публикува и рецензии на монографии. С цел постигане на желаното качество след предаване ръкописите се подлагат на щателно рецензиране от страна на членовете на нашия високо-квалифициран екип от редактори и рецензенти