В изданието се публикуват предимно статии, представени като доклади на традиционно провежданата във Филологическия факултет в Пловдивския университет международна научна конференция „Паисиеви четения“. Конференцията се организира през ноември всяка година и срокът за изпращане на статиите е 2 месеца по-късно – през януари.

На страниците на Научни трудове – Филология също така се публикуват рецензии за новоизлезли научни монографии.

Изпратените ръкописи се подлагат на сериозно рецензиране от страна на най-малко двама независими рецензенти. Поради големия брой текстове обработката им отнема до 6 месеца.

По технически причини адресът за изпращане на ръкописите се обявява всяка година в програмата на Паисиевите четения, към която има препратка и от този уебсайт.

Авторите приемат, че изпратеният материал, ако е допуснат за публикуване, се използва по силата на международния лиценз Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Както е посочено в нашата Политика, този лиценз позволява на другите да споделят (копират и разпространяват чрез различни медии и в различни формати) и адаптират (комбинират, трансформират и надграждат) текста им за некомерсиални цели (образователни, изследователски, културни и др.) и с необходимото посочване на източниците.

При подготовката на ръкописите от авторите се изисква да спазват Стандарта за оформяне на статиите.